Baggrund

Dyrlæge Jacob Greve

I størstedelen af min karriere har jeg været praktiserende hestedyrlæge på fuld tid ved Dyrlægerne Nørhald. Med tiden har mit arbejdsområde skiftet fra overvejende almen hestepraksis til mere specialiserede opgaver, som primært omfatter ortopædiske lidelser med særlig fokus på haltheder og kirurgi. Af og til udfører jeg til en afveksling almene opgaver i hestepraksis, og jeg deltager fast i den akutte vagtdækning med de udfordringer, som forekommer der. Hver enkelt hesterace har på grund af forskellig anvendelse også forskellig forekomst af skader. Patientmaterialet i min praksis spænder vidt fra varmblodsheste (dressur, spring, military), travheste, islandske heste til ponyracer, og dette sikrer mig en bred baggrund i klinisk hestepraksis, såvel alment som specialiseret.

Jeg anser det som en væsentlig forudsætning for at afgive vurderinger i handelstvister og ansvarssager, at man som sagkyndig er velfunderet i både almen klinisk hestepraksis og mere specialiseret dyrlægearbejde som for eks. ortopædi, som en stor del af handelstvisterne drejer sig om.

I en del sager kræves der svar på meget specifikke problemstillinger, som ikke umiddelbart kan besvares ved opslag i lærebøger. Evnen til at søge svar i den videnskabelige litteratur og forholde sig kritisk til sine kilder har jeg fået gennem den 2-årige efteruddannelse som fagdyrlæge vedr. sygdomme hos heste. Udtalelser fra Det Veterinære Sundhedsråd og kendskabet til tidligere afgørelser i handels- og ansvarssager danner også baggrund for mit kendskab på dette område.

Ved siden af mit daglige virke som praktiserende hestedyrlæge fungerer jeg som sagkyndig i Ankenævn for Dyrlæger, hvor jeg vurderer faglige problemstillinger i klagesager mod hestedyrlæger. Derudover er jeg udpeget som sagkyndig dommer ved Retten i Helsingør, hvor jeg bisidder en juridisk dommer, når det anses for nødvendigt, at særlig sagkundskab er repræsenteret i sagen.

Efteruddannelse prioriteres højt. Jeg deltager flere gange om året i kurser af både almen og mere specialiseret karakter for at holde mig opdateret. Senest har jeg fuldført et 8 moduls halthedskursus ved The International Society of Equine Locomotor Pathology, som er en international efteruddannelse i halthedsdiagnostik.