CV

2001: cand. med. vet. ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (senere KU SUND)
2001: praktiserende dyrlæge ved Tønder Dyrehospital
2003: praktiserende dyrlæge ved Dyrlægerne Nørhald
2005: medejer af Dyrlægerne Nørhald
2008: fagdyrlæge vedr. sygdomme hos hest
2012: sagkyndig i Ankenævn for Dyrlæger
2013: sagkyndig dommer ved Retten i Helsingør
2014: sagkyndig for Det Veterinære Sundhedsråd
2014: gennemført ISELP halthedskursus
2015: beskikket censor i Stordyrskirurgi og Retsmedicin i Det Veterinærvidenskabelige Censorkorps
2017: veterinærkonsulent for Tryg Forsikring, Dyrlægeansvar
2022: beskikket sagkyndig til småsagsprocessen ved domstolene i Danmark

Publikationer:

Røntgenforandringer hos Dansk Varmblodsheste. Forekomst og holdbarhedsmæssig betydning. Dansk Veterinærtidsskrift, 2002
Fodring med wrap og ensilage. Forebyggelse af equin botulisme. Dansk Veterinærtidsskrift, 2006
Anovulatoriske follikler hos hoppen. Dansk Veterinærtidsskrift, 2007
Juvenil osteoarthose i hasens glideled. Prævalens og radiologiske forandringer. Dansk Veterinærtidsskrift, 2008
Juvenil osteoarthrose i hasens glideled. Klinisk betydning og holdbarhed. Dansk Veterinærtidsskrift, 2008
Fragmentation af proximale tuberculum tali. Dansk Veterinærtidsskrift, 2013